Powołania kapłańskie - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

ZEGAR

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Przejdź do treści

Powołania kapłańskie

Parafia > Kapłani w parafii
Powołania kapłańskie w parafii św. Mikołaja po 1945 r.

 1. ks. Kazimierz Więckowski - wyśw. 1945 r.
 2. ks. Jerzy Buxakowski - wyśw. 1949 r.
 3. ks. Czesław Szczukowski - wyśw. 1956 r.
 4. ks. Tadeusz Falkowski - wyśw. 1959 r.
 5. ks. Jan Saganowski - wyśw. 1959
 6. ks. Jan Bednarek - wyśw. 1961 r.
 7. ks. Piotr Wysga - wyśw. 1965 r.
 8. ks. Franciszek Drączkowski - wyśw. 1966 r.
 9. ks. Stanisław Goncerzewicz - wyśw. 1968 r.
 10. ks. Jan Chrzczonowicz - wyśw. 1974 r.
 11. ks. Janusz Żymant - wyśw. 1976 r.
 12. ks. Tadeusz Kierbedź - wyśw. 1976 r.
 13. ks. Jerzy Chrzczonowicz - 25.04.1981 r. w Krakowie.
 14. ks. Roman Ceglarski - wyśw. 21.05.1983 r.
 15. ks. Grzegorz Makowski - wyśw. 25.05.1984 r.
 16. ks. Sławomir Janowicz - wyśw. 28.04.1992 r.
 17. ks. Wojciech Ciesielski - wyśw. 4.06.1995 r.
 18. ks. Dariusz Wesołek - wyśw. 22.05.1999 r. w archikatedrze gnieźnieńskiej.
 19. o. Szymon Zaporowicz OFMCap - wyśw. 16.05.2009 r. w kościele klasztornym Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie.
 20. ks. Jakub Fotin - wyśw. 24.05.2019 r. w katedrze bydgoskiej.
 21. ks. Dominik Iwański - wyśw. 21.05.2022 r. w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumii.
 22. ks. Daniel Mikołajewski - wyśw. 4.06.2022 r. w katedrze św. Józefa w New Hampshire, Diecezja Manchester, USA.
Ks. Kazimierz Więckowski - wyświęcony na księdza w 1945 roku. Msza św. prymicyjna w tymże samym roku we Włókach (Chełmszczonka) - Fordonie. Wikariusz parafii pod wezwaniem św. Piotra i Pawia w Bydgoszczy. Rektor Wyższego Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

Ks. Jerzy Buxakowski - ur. 17 września 1926 roku. Wyświęcony na księdza 2 października 1949 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie i odprawił Mszę św. prymicyjną w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Fordonie. Pracował jako wikariusz w Czarży. Dr hab. teologii. Protonotariusz Apostolski. Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Sakramentalnego, wiceprzewodniczący Komisji Episkopatu Polski do Spraw Rodzin, członek Komisji Episkopatu Polski do Spraw Seminariów (1964). Członek korespondent Papieskiej Akademii Mariańskiej w Rzymie (1965). Członek zwyczajny Societas Internationalis Eticae w Rzymie (1987). Wyniesiony do godności infułata (1970), Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Wykładowca Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie (1965). Zmarł 27.11.2011 r.

Ks. Czesław Szczukowski - wyświęcony na księdza w 1956 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Msza św. prymicyjna w 1956 roku w Fordonie i Osielsku.

Ks. Tadeusz Falkowski - ur. 30 października 1931 roku w Fordonie. Syn organisty parafii fordońskiej Franciszka Falkowskiego. Wyświęcony na księdza 28 kwietnia 1959 roku w Pelplinie. Msza prymicyjna - 3 maja 1957 roku w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Fordonie. Proboszcz parafii pod wezwaniem Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Miłobądziu (1973). Kanonik Honorowy Kapituły Kolegiackiej Kamieńskiej (1992). Ojciec Duchowny Dekanatu Tczewskiego.

Ks. Jan Saganowski - urodzony w Fordonie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Redemptorystów w Toruniu. Święcenia kapłańskie subdiakonatu otrzymał 3 listopada 1957 roku. Mszę św. prymicyjną odprawił w kościele parafialnym w Fordonie. Skierowany został na placówkę misyjną do Santa Fe w Argentynie. Honorowy Ojciec Chrzestny - Ignacy Mościcki Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

Ks. Jan Bednarek - ur. w Fordonie 18 kwietnia 1934 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie. Świecenia kapłańskie otrzymał 17 grudnia 1961 roku w Pelplinie. Mszę św. prymicyjną odprawił w kościele parafialnym w Fordonie. Proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu (1980). Wizytator Diecezjalny. Kanonik Gremialny Kapituły Kolegiackiej w Grudziądzu (1992),

Ks. Piotr Wysga - ur. 16 kwietnia 1941 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie. Wyświęcony na księdza 6 czerwca 1965 roku. Mszę św. prymicyjną odprawił 13 czerwca 1965 roku w kościele pw. św. Mikołaja w Fordonie. Proboszcz parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego (1988). Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej (1990). Wicedziekan Dekanatu Tczewskiego. Kierownik Diecezjalnego Studium Życia w Rodzinie w Tczewie. Członek Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej.

Ks. Franciszek Drączkowski - ur. 26.04.1941 r. w Fordonie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1966 roku, a Mszę św. prymicyjną odprawił w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Fordonie 5 czerwca 1966 roku. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Prof. sakramentologii patrystycznej (1982). Kierownik Katedry. Prof. Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu (1994). Prałat. Kierownik katedry patrologii KUL. Zmarł 15 marca 2018 r. Pochowany został na cmentarzu parafii św. Mikołaja.

Ks. Stanisław Goncerzewicz - ur. w Fordonie. Odprawił Mszę prymicyjną w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Fordonie w 1968 roku.

Ks. Jan Chrzczonowicz - Odbył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie (1974). Mszę św. prymicyjną odprawił w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Fordonie (1974). Podjął pracę misyjną na Madagaskarze, gdzie przebywał do 1974 roku. Od roku 1987 pracuje w Australii.

Ks. Jan Żymant - ur. 26 czerwca 1946 roku. Odbył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 maja 1975 roku. Mszę prymicyjną odprawił 25 maja 1975 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Fordonie.

Ks. Tadeusz Kierbedź SDB. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Lądzie. Wyświęcony na księdza 8 czerwca 1976 roku. Mszę św. prymicyjną odprawił 13 czerwca 1976 roku.

Ks. Jerzy Chrzczonowicz - Ukończył Technikum Ceramiczne w Fordonie, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie (uk. 1981). Mszę św. prymicyjną odprawił w Fordonie w tymże samym roku. Wyjechał na placówkę misyjną do Zairu. Od 1988 roku przebywa w Australii.

Br. Grzegorz Brzyski - Zgromadzenie Słowa Bożego - ur. w Fordonie. 1 maja 1983 r. złożył śluby zakonne w Pieniężnie u Księży Werbistów, a ponowił je 8 maja w parafii podczas sumy.

Ks. Roman Ceglarski - ur. w Fordonie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Poznaniu. Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Wyświęcony na księdza 17 maja 1983 roku. Mszę św. prymicyjną odprawił w tymże roku w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Fordonie.

Ks. Grzegorz Makowski - ur. w Fordonie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie. Wyświęcony na księdza 27 maja 1984 roku. Mszę św. prymicyjną odprawił w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Fordonie (3 czerwca 1984 roku). Wikariusz w Tczewie. Wyjechał do USA.

Ks. Sławomir Janowicz - ur. 25 sierpnia 1962 roku. Ukończył Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1992 roku. Mszę św. prymicyjną odprawił w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Fordonie 17 maja 1992 roku.

Ks. Wojciech Ciesielski - ur. w Fordonie 19 października 1968 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 4 czerwca 1995 roku w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Mszę św. prymicyjną odprawił 5 czerwca 1995 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Fordonie.

Ks. Dariusz Wesołek - ur. 10.01.1974 r. Ukończył Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1999 roku z rąk ks. abp. Henryka Muszyńskiego. Mszę św. prymicyjną odprawił 23 maja 1999 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Fordonie.

O. Szymon Zaporowicz OFMCap - wyśw. 16.05.2009 r., przez bp. Jana Zająca, w kościele klasztornym Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Mszę św. prymicyjną odprawił w kościele parafialnym 24.05.2009 r.

Ks. Jakub Fotin - ur. 5 listopada 1992 r. w Bydgoszczy. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej im. bł. bp. Michała Kozala w Bydgoszczy. Wyświęcony 25 maja 2019 r. w katedrze bydgoskiej przez ks. bp. Jana Tyrawę. Mszę św. prymicyjną odprawił 26 maja 2019 r. w kościele parafialnym o godz. 12:30.

Ks. Dominik Iwański - urodził się 12 lipca 1993 roku w Bydgoszczy. Po ukończeniu podstawówki, rozpoczął naukę w Zespole Szkół Salezjańskich im. św. Jana Bosko na Osiedlu Tatrzańskim. Po egzaminie maturalnym, wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego. 8 września 2013 roku złożył pierwszą profesję zakonną u Salezjanów. Studia filozoficzne i pedagogiczne odbywał w Lądzie, a potem miał praktykę duszpasterską (zwaną asystencją) w Rzymie, następnie w ośrodku wychowawczym w Trzcińcu (koło Czaplinka). Na koniec jego formacji początkowej, trafił do Krakowa na studia teologiczne, które przygotowały go do przyjęcia święceń prezbiteratu. 1 maja 2021 r., Dominik, w salezjańskim kościele parafialnym pw. św. Stanisława Kostki w Krakowie-Dębnikach, złożył śluby wieczyste, w czasie Mszy św., której przewodniczył przełożony Inspektorii Krakowskiej ks. Marcin Kaznowski. 15 maja 2021 r. przyjął święcenia diakonatu, w Krakowie na Dębnikach, w salezjańskim kościele parafialnym pw. św. Stanisława. 21 maja 2022 r. w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumii o godz. 10:00, diakon Dominik Iwański, przyjął Święcenia Kapłańskie z rąk ks. abpa Tadeusza Wojdy, metropolity gdańskiego. W niedzielę, 22 maja 2022 r., o godz. 12:30, ks. Neoprezbiter Dominik Iwański SDB, odprawił w naszym kościele Mszę św. Prymicyjną.

Ks. Daniel Mikołajewski - urodził się 13 lipca 1988 r. w Bydgoszczy. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne św. Cyryla i Metodego w Orchard Lake w stanie Michigan, USA. 29 maja 2021 r., w katedrze św. Józefa w Manchester, stan New Hampshire, przyjął święcenia diakonatu z rąk ks. bpa Petera Libasci. 4 czerwca 2022 r., w katedrze św. Józefa w Manchester, bp Peter A. Libasci, udzielił dk. Danielowi święceń kapłańskich. 5 czerwca 2022 r., w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w katedrze św. Józefa w Manchester, Neoprezbiter Daniel Mikołajewski odprawił Pierwszą Mszę Świętą. 21 sierpnia 2022 r., w kościele parafialnym, św. Mikołaja w Fordonie, odprawił o godz. 12:30 Mszę św. sekundycyjną z błogosławieństwem prymicyjnym.

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Strona w sieci od 1 lipca 1999 r.
Wróć do spisu treści