Kronika parafialna - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

ZEGAR

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Przejdź do treści

Kronika parafialna

Pomysłodawcą kroniki parafialnej był ks. Stanisław Grunt,
który objął parafię w 1975 roku.


Dzieje parafii fordońskiej
w zarysie od początku jej istnienia


Dzieje każdej parafii, nawet najmniejszej terytorialnie, mają swój, choćby znikomy udział w dziejach ogólnych narodu, miasta, wioski. Nie można zatem rozpatrywać historii parafii bez łączenia jej wydarzeń z wydarzeniami kraju czy regionu. Parafia jest bowiem nierozerwalnie złączona ze skupiskiem ludzkim, jakim jest wieś, osada czy miasto.W przypadku parafii fordońskiej rzecz ma się o tyle trudniej, że dzieje samego miasta sięgają wczesnego średniowiecza. Zarówno dziejów grodu jak i parafii w początkach jej istnienia nie sposób odtworzyć dokładnie, bowiem wiele dokumentów i źródeł uległo bezpowrotnie zniszczeniu. Sama parafia też nie posiada prawie żadnych kronik czy innych źródeł pisanych z minionych wieków. Mimo to, dzieje parafii zostały w większej mierze oparte na materiale źródłowym. Niestety, wszystkich luk w historii parafii fordońskiej nie sposób zapełnić.

Z uwagi na bardzo długi okres dziejowy, bogata historia parafii, została podzielona na części. Przy ich ustalaniu wzięto pod uwagę daty i wydarzenia istotne bądź to dla miasta, dzielnicy czy nawet kraju, które miały wpływ na zmiany, zachodzące w życiu parafii i kościoła fordońskiego.

Sprawozdania
duszpasterskie


Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Strona w sieci od 1 lipca 1999 r.
Wróć do spisu treści