Kapłaństwo - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Parafia > Sakramenty w parafii

Warunki przyjęcia do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej

1.   Wstępne rozeznanie powołania do kapłaństwa dokonane z Duszpasterzem
2.   Szczera chęć służenia Panu Bogu i Kościołowi w Diecezji Bydgoskiej
3.   Gotowość współpracy z łaską powołania w ramach formacji seminaryjnej
4.   Pozytywny wynik wstępnej weryfikacji powołania w trzech etapach:

  • rozmowa kwalifikacyjna w Seminarium

  • egzamin wstępny na kierunek "teologia" na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu (pozytywny wynik nie jest równoznaczny z przyjęciem do Seminarium)

  • 3-tygodniowa sesja propedeutyczna we wrześniu, po której podejmowana jest decyzja o przyjęciu kandydata.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego