Parafialny Zespół Caritas - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Parafia


Podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji Bydgoskiej – podobnie jak całej Caritas Polska – jest Parafialny Zespół Caritas. Jest to zespół ludzi dobrej woli, który przyjął na siebie zadanie niesienia konkretnej pomocy osobom potrzebującym na terenie własnej parafii. Znajdują się oni najbliżej potrzebujących, dlatego najtrafniej potrafią ocenić ich sytuację życiową i najszybciej służyć pomocą.

Do zadań członków PZ Caritas powinno należeć: animowanie wspólnoty parafialnej i ludzi dobrej woli z jej terenu do czynnej miłości swoich bliźnich, pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości świadczenia pomocy, organizowanie tej pomocy w obrębie parafii i poza jej granicami.

Zespół organizuje pracę na terenie parafii poprzez: organizowanie pomocy doraźnej i długofalowej osobom potrzebującym, a pomoc ta powinna obejmować tych, którzy znajdują się w trudnym położeniu materialnym, zdrowotnym lub duchowym. Dotyczy to głównie rodzin wielodzietnych i niepełnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jak również ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych itp. Członkowie zespołu powinni uczyć się dostrzegać w każdym potrzebującym człowieku Chrystusa, uczyć się rozpoznawać w sobie dary Ducha Świętego, Ducha Rady i Umiejętności, aby właściwie rozpoznawać przyczyny ludzkiej biedy i eliminować jej skutki.

Przy parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy Parafialny Zespół Caritas powstał w dniu 1 stycznia 2006 roku. Powołał go obecny proboszcz naszej parafii ks. kanonik dr Roman Buliński, który jest obecnie przewodniczącym Zespołu. Ponadto w skład Parafialnego Zespołu Caritas wchodzi 13 członków, którzy służą pomocą osobom potrzebującym w każdy wtorek od godz. 16 do 18 w domu katechetycznym.

Zapraszamy do współpracy tych wszystkich, którzy pragną zostać wolontariuszami i pomagać innym w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego.


I Ty możesz pomóc
dzieciom i osobom potrzebującym
z naszej parafii.

Wystarczy przekazać
na Caritas Diecezji Bydgoskiej,
podczas rozliczeń z urzędem skarbowym,
1% swojego podatku
za poprzedni rok podatkowy.

Jak to zrobić?


Znajdź w swoim formularzu PIT pozycję:
Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na
rzecz organizacji pożytku publicznego.

Po wyliczeniu zobowiązania podatkowego
wpisz w odpowiednie rubryki:
Caritas DB KRS: 0000274681
oraz wyliczoną kwotę 1% należnego podatku
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
w polu "Cel szczegółowy 1%" wpisz:
PZC - św. Mikołaja w BydgoszczyW imieniu potrzebujących dziękujemy!
Parafialny Zespół Caritas św. Mikołaja w Bydgoszczy


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego